บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เรียนรู้ภาษาบาลี เพื่อเผยแผ่/แพร่พระพุทธศาสนา

          จากเหตุการณ์บ้านเมือง กำลังประสบกับปัญหาในด้านการศึกษา ประเทศไทยนั้น กำลังได้รับปัญหาในเรื่องการศึกษา..การศึกษาของประเทศไทยนั้น จัดว่าอยู่ในอันดับล่าสุด(สุดท้าย)ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อก่อนนนี้ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซียนั้น จัดว่าอยู่ไล่หลังของประเทศไทย..แต่..ทุกวันนี้ประเทศเหล่านี้ก็มีความเจริญก้าวกว่าประเทศไทย อาจมาจากหลาย ๆ สาเหตุ โดยเ้ฉพาะปัญหาการพัฒนาทรัพยากรของประเทศไทย การจัดสรรงานหรือตำแหน่งของทางรัฐบาล ครู บุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ อาจไม่มีความเข้าใจดีพอในด้านพอ..เมื่อได้รับการแต่งตั้ง หรือโดยการสมัครใจเป็นผู้ทำหน้าที่ให้ความรู้นั้น..ยังไม่มีประสบการณ์อีกทั้งความเชี่ยวชาญ จิตวิทยาในการอบรมสั่งสอนนั้น..ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องพัฒนากระบวนการ การเรียนการสอน ในหลาย  ๆด้าน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งนัก..ฯลฯ อาศัยเหตุดังกล่าวนั้น เพื่อการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยให้นาน ๆ จึงได้จัดสร้างเว็บบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อการเผยแผ่/แพร่ความรู้ให้ไกลออกไปในสังคมออนไลน์ หรือที่เรียกว่า โซเซียลเน็ตเวอร์ก...
...........ภาษาบาลี  เป็นภาษาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีมาช้านาน หลายร้อยปี  ประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนา จะต้องเรียน/ศึกษาภาษาบาลีไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ สามณร  อุบาสก  อุบาสิกา นั้น จะต้องช่วยธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้.....
IP : 101.51.203.110
โพสเมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2556,16:08 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: