บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โพสโดย
sanglam
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายประหยัด ใกล้บ้าน)
 
...อยากเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ที่ปรึกษาด้านการวิจัย ที่ปรึกษาด้านการวางแผน ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานทั่วไปด้วยกระบวนการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้แก่ภาครัฐ ซึ่งทำงานในหน่วยงานระดับกระทรวง กรม จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร) รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน ขอเชิญสมัครเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ที่http://admission.reru.ac.th/
โพสโดย : sanglam
IP : 202.29.53.2
โพสเมื่อวันที่ : 06 ธ.ค. 2556,14:27 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: