สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรม e-Citizen 2558
โปรแกรม EIS 56
โปรแกรมทำ ปพ.1 อ.สุริยัน กิจชนะ
ทำเนียบครูดีศรีปริยัติฯ กลุ่ม 11
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ อินบุญนะ
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :