สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
ทำเนียบครูดีศรีปริยัติฯ กลุ่ม 11
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ อินบุญนะ
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :