บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบรองผู้อำนวยการ

นายนิพนธ์ สาเสนา
รองผู้อำนวยการ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระมหาธงชัย โชติธมฺโม
รองผู้อำนวยการร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายประวันวิทย์ นุตบุญเลิศ
รองผู้อำนวยการร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระมหาสวัสดิ์ กวิสิสโร(วิมุกตะกุล)
รองผู้อำนวยการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายไพฑูลย์ คงจันทร์
รองผู้อำนวยการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายจีรวุฒิ บรรเทพ
ผู้อำนวยการร.ร.พุทธธรรมวิทยา

นายกิตติพงษ์ แสงทอง
รองผู้อำนวยการร.ร.สัทธรรมวิทยา