บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทูรย์ เป็นกระโทก
ตำแหน่ง : ครูประจำการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2473839
ที่อยู่ :
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
อื่นๆ :