บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป ชมโคกสูง
ตำแหน่ง : ครูประจำการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4254406
ที่อยู่ :
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
อื่นๆ :