บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ คงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูประจำการ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0709363
ที่อยู่ :
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
อื่นๆ :