บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ เชื้อจันทึก
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2452447
ที่อยู่ :
ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
อื่นๆ :