บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางโสภิดา อริยเดช
ตำแหน่ง : ครูประจำการ
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7999564
ที่อยู่ :
ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
อื่นๆ :