บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู่
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.ฝ่ายงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8654970
ที่อยู่ :
ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
อื่นๆ :