บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิริกิตติสาร
ตำแหน่ง : รอง ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2829289
ที่อยู่ :
ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง