บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวละอองดาว แน่นกระโทก
ตำแหน่ง : ครููพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8682331
ที่อยู่ :
ร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก