บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมงคล นาถธมฺโม
ตำแหน่ง : ครููพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2593050
ที่อยู่ :
ร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก