บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสร แสนพลี
ตำแหน่ง : ครููพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1824090
ที่อยู่ :
ร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก