บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร จำพิมาย
ตำแหน่ง : ครููพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9551621
ที่อยู่ :
ร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก