บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิตินันท์ ราชจินดา
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7308741
ที่อยู่ :
ร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก