บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ นาศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2540406
ที่อยู่ :
ร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก