บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญ
ตำแหน่ง : ครูประจำการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2554459
ที่อยู่ :
ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์
อื่นๆ :