บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคำพันธ์ กันธิยา
ตำแหน่ง : ครูประจำการ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4418696
ที่อยู่ :
ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์