บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สระน้อย
ตำแหน่ง : ครูประจำการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7526133
ที่อยู่ :
ร.ร.พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา
อื่นๆ :