บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
ตำแหน่ง : ครูประจำการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8995762
ที่อยู่ :
ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม
อื่นๆ :