บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประวันวิทย์ นุตบุญเลิศ
ตำแหน่ง : ครูประจำการ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6824337
ที่อยู่ :
ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม