บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระอุดร ฐานรโต
ตำแหน่ง : รอง ผอ.ร.ร.สัทธรรมวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3018022
ที่อยู่ :
ร.ร.สัทธรรมวิทยา