บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระภัทร์ บุญสงค์
ตำแหน่ง : ครูประจำการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0729487
ที่อยู่ :
ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา
อื่นๆ :