บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธิพงษ์ โคตรสมบัติ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4494432
ที่อยู่ :
ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา
อื่นๆ :