บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณา ค้ากระบือ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8469805
ที่อยู่ :
ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม
อื่นๆ :