บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฏีกาเอกชัย สุรสิสฺโส
ตำแหน่ง : รอง ผอ.ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม
เบอร์โทรศัพท์ : 086-247-2379
ที่อยู่ :
ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม