บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเกรียงไกร ขนฺติพโล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8584673
ที่อยู่ :
ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา
อื่นๆ :