บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโต
ตำแหน่ง : รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9678094
อีเมล์ : pr-po@hotmail.com
ที่อยู่ :
ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา