บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบหนึ่งแสนครูดี ปี 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางราตรี จันทรส
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
ที่อยู่ :
โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ