บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบหนึ่งแสนครูดี ปี 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางมะริดา ติ่งผ่อง
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย
ที่อยู่ :
โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย จังหวัดชัยภูมิ