บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
คณะผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
ตำแหน่ง : เลขานุการกลุ่มที่ ๑๑
เบอร์โทรศัพท์ : 063-9989629
ที่อยู่ :
วัดบูรพ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
อื่นๆ :