บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
คณะผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติรัตนวิชัย (ธนะวัฒน์ ชิตมาโร)
ตำแหน่ง : รองประธานกลุ่มที่ ๑๑
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8792541
อีเมล์ : prata_pk262@hotmail.com
ที่อยู่ :
๕๐ ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
อื่นๆ :