บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
คณะผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติกิจธำรง
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มที่ ๑๑
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0760524
อีเมล์ : somvang_ram@hotmail.com
ที่อยู่ :
๕๐ ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000