บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูประจำการ
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งโรจน์ สาวงศ์
ตำแหน่ง : ครูประจำการร.ร.ชัยภูมิวนาราม
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7780406
อื่นๆ :