บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูอัตราจ้าง
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาธรรมศักดิ์ สิริปญฺโญ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้างร.ร.พุทธธรรมวิทยา