บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูประจำการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวนีย์รัชต์ แก้วมะดัน
ตำแหน่ง : ครูประจำการร.ร.พุทธธรรมวิทยา
อื่นๆ :