บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูประจำการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิชญา ถาดกระโทก
ตำแหน่ง : ครูร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก