บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูอัตราจ้าง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัฏฐา สิริตระกูลศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม