บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูประจำการ
ชื่อ-นามสกุล : นางรำไพ เรือนใหม่
ตำแหน่ง : ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม