บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูประจำการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศสักดิ์ เคล้าพิมาย
ตำแหน่ง : ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม
ที่อยู่ :