บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูประจำการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสวน บุญหว่าน
ตำแหน่ง : ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา