บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูประจำการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสม เพชรหมื่นไวย์
ตำแหน่ง : ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา