บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : นายแสน อำพรรัมย์
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0233922