บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิกรมธรรมาธร
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2581797