บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชาญณัฏฐ์ สุภกิจฺโจ
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 096-1791162