บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : นายเมืองมนต์ สิงห์กลาง
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0243324