บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบัญญัติ ภทฺรเมธี
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3239809