บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : นายฐานกรณ์ ก้อนคำใหญ่
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6512706