บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร อะภัย
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 090-0354573